Senyals de tràfic - Consells bàsics - Tests de seguretat viària - Guia pràctica

 Tipus de senyals:
Advertencia de perill
Restricció de pas
Prohibició
Prioritat i prohibició d'entrada
Fi de prohibició
Obligació
Indicacions generals
Mercaderíes perilloses
Serveis
Carrils
Cedeixi el pas
Obligació per a tot conductor de cedir el pas en la pròxima intersecció als vehicles que circulin per la via a la que s'aproximi. Provisionalment, aquest senyal pot portar en el seu interior la legenda "cedeixi el pas".
Cedeixi el pas
Obligació per a tot conductor de cedir el pas en la pròxima intersecció als vehicles que circulin per la via a la que s'aproximi. Provisionalment, aquest senyal pot portar en el seu interior la legenda "cedeixi el pas".
Detenció obligatòria
Obligació per a tot conductor de detenir el seu vehicle davant la pròxima línia de detenció o, si no existeix, inmediatament abans de la intersecció, i cedir el pas en la mateixa als vehicles que circulan per la via a la que s'aproxima
Detenció obligatòria
Obligació per a tot conductor de detenir el seu vehicle davant la pròxima línia de detenció o, si no existeix, inmediatament abans de la intersecció, i cedir el pas en la mateixa als vehicles que circulan per la via a la que s'aproxima
Calçada amb prioritat
Indica als conductors dels vehicles que circulan per una calçada la seva prioritat en les interseccions sobre els vehicles que circulan per l'altra calçada o procedeixin d'ella
Pàgines: 1 2 3 »